Osmanska palača i bizantski most

Osmanska palača i bizantski most

Vizantijski most (Rumi most) naziv je okruga i mosta na sjeveru Tehrāna i područja Shemirān (regija Tehrān). Ovaj drevni most, koji datira prije više od 80 godina, nalazi se na rijeci Darband.

Kaže se da njegovo ime potječe od mosta u gradu Dezful koji su u Sassanidsko doba sagradili bizantski zarobljenici ili bi drugi razlog ove denominacije mogao biti njegova blizina vrta Turske ambasade (u devetnaestom stoljeću jedan od veleposlanika otomanske vlade sagradile su na ovom području vrt i zgradu koja je postala poznata kao Osmanska palača, u prošlosti je Osmansko carstvo bilo poznato kao Rimsko carstvo Istoka), a prema arhitektonskom stručnjaku još jedan od razloga ovog imenovanja se može naći u arhitektonskom žanru građevine.

udio
Uncategorized