Karavanserai uz ceste između esfahana i yazda

Caravanserais uz ceste između esfahan i yazd

Od Abarqua u smjeru Esfandaruna (u regiji Esfahan) nalazi se stara cestovna cesta koja je sada napuštena, a povremeno su ga križali kameni vozači koji nose ugljen i drvo. Na ovoj cesti još uvijek postoje tragovi drevnih karavanserai.

Il prvi karavanserai smješteno je 30 km od sela Tizak i 42 km od grada Abarqu. Dimenzije kamene i gipsane žbuke su 19 × 19 metara, a svaka strana ima 4 kupolaste prostorije; jedan od lukova na istočnoj strani čini ulaz u karavan-saraj.

Il drugi karavanserai smješteno je 6 km od prvog i poznato je kao "rebat Shahneshin". Kamena zgrada ima dimenzije 30 × 30 metara sa zidovima visokim 3 metra; ulaz je sa sjeverne strane. Karavan-saraj ima cisternu u sredini, tri polupokrivena postolja između istočne, južne i zapadne strane i četiri kule na četiri kuta.

U blizini karavanserai je očito starija kamena zgrada, koja uključuje tribinu u sredini i soba pokrivena kamenom kupolom.

udio
Uncategorized