Khargushi Caravanserai

Karavan-saraji Khargushi

Karavanski sarajev Khargushi, iz doba safavidskog vladara Shah Abbasa, nalazi se u blizini palude od Gavkhunija (u blizini sela Aqda) duž drevne ne-prilazne ceste.
Na istočnoj i južnoj obali Ghavkhuni močvare nalazi se pustinjsko područje Khargushi, od koje karavanserai dobiva ime. Zgrada se nalazi na 60 km od Aqda i 120 km od Nodushana.
Karavan je sagrađen u kamenu i opeci, dimenzija 80 × 80 metara, a mnogi su dijelovi uništeni.

udio
Uncategorized