Caravanserai Abul Qassem Rashti

Caravanserai Abul Qassem Rashti

Ovaj veliki hotel je proveo u selu Aqda uz glavnu cestu od hadža Rashti Abul Qassem, jedan od najpoznatijih trgovaca svog vremena, u skladu s oblicima i stil ere Shah Abbas veliki hotel. Karavanserai imaju visoku toranj vjetra, vidljivi čak i na velikoj udaljenosti. U zidu sjevernoj tribini ispred ulaznih vrata, ona je postavljena kamena ploča u nesh-talik kaligrafije na kojoj je ugraviran naziv donatora i dell'edificatore na veliki hotel.

udio
Uncategorized