Muzej prirodnih i divljih životinja

Prirodoslovni i muzej divljih životinja

Il muzej Daar Abad je najbogatiji naturalistički muzej u Iranu, au pet odjeljaka su sačuvani primjerci sisavaca, ptica, riba, gmazova i insekata. U odjeljku paleontologije izloženi su prvi primjeri života na zemlji i znanstveno klasificirani fosili. Sektori posvećeni preparaciji i pripremi kože su opremljeni laboratorijem za pregled i učenje tehnika za očuvanje prirodne slike životinja. muzej Daar Abad ima dva kina, jedan u zatvorenom i jedan na otvorenom, za gledanje dokumentarnih filmova o divljini.
udio