Palača Golestan

Palača Golestan

Palača Golestan ima monumentalni ulaz i ima nekoliko salona koji se danas koriste kao muzej, kao što su dvorana zrcala, dvorana dijamanata i soba od slonovače. U prijestolnoj sobi, nazvanoj Talar-e Salam, nalazi se čuveno prijestolje pauna koje je iz 1739-a donio iz Indije Nader Shah kao ratni plen. Ovo prijestolje ima sedam podnožja ukrašenih draguljima i dva koraka; na poleđini se pojavljuje slika zmaja; oko njegovih zidova nalaze se fino obrađeni ukrasni natpisi.

udio
Uncategorized