Crkva Djevice Marije

Crkva Djevice Marije

Crkvu Djevice Marije sagradio je Nikolaj Markof 1324. godine (solarna Egira) i do 1349. bila je glavni ured i mjesto prebivališta najvažnijih armenskih biskupa. Na raspored crkve utječe arhitektura armenske crkve iz 7.-10. Stoljeća nove ere. Ova je zgrada sagrađena na platformi dimenzija 8/19 × 45/32 metra na površini od preko 550 četvornih metara pomoću obojenog bazalta. pepeo. Za ulazak u crkvu postoje stepenice zapadno od platforme i dva sjeverna i južna "kraka" okrenuta prema tri ulaza. Čak i biljka izvana i iznutra ima izgled križa, a prema tradiciji armenskih crkava, propovjedaonica se nalazi u dijelu koji je okrenut prema istoku. Crkva ima dvanaestostranu glavnu kupolu s dvanaest krovnih prozora iznad kapele i kupolu zvonika sa šest stupova na zapadnoj strani. Glavna kupola izgrađena je pod utjecajem bizantske arhitekture. Glavni ulaz, smješten na zapadnoj strani zgrade, ima portal u arhitektonskom stilu armenskih crkava 4-5. Stoljeća nove ere. Na zapadnom bočnom ulazu nalaze se dvije male sobe, a ovaj dio ima izgled hodnika koji daje pristup kapeli i povezuje se sa zapadnom stranom crkve. U maloj sobi na sjeveru postoji pristup stubištem do ivana, a ispod male sobe na jugu nalazi se kripta.

udio