Azerbajdžanski istočni

ISTOČNI AZERBEJDŽAN
Regija istočnog Azerbejdžana nalazi se na sjeverozapadu Irske i graniči s Republikom Azerbajdžanom, Armenija i Nakhjavanskog kraja. Putem željezničke pruge Nakhjavan-Irvan-Tiflis granični grad Jolfa može se povezati s crnomorskim lukama u Ukrajini. Regionalni je glavni grad Tabriz, a među ostalim važnim gradovima možemo spomenuti Maraqeh, Marand, Mianeh, Ahar i Jolfa.      Više informacija

atrakcijeUncategorized