Alavijska kupola

Alavijska kupola

Alavijska kupola nalazi se u gradu Chahārbāgh Alaviān iz grada Hamedāna. Ova zgrada je sagrađena na kraju Seljuk razdoblja (šesto stoljeće lunarne Hegire) obitelji Alaviān kao džamija, a kasnije je s stvaranjem podzemne sobe pretvorena u mauzolej.

To je kubni zgrada veličine 12,5 na 12,8 metara, s visine od 11,5 metara s četiri sličnim medijima u visini stupcima 5,9 metara, dijametra dva metra kao kule koje se nalaze na četiri ugla i sa rubova u obliku zvijezda.

Ulaz u zgradu ima devet kamenih stuba i zidove do kupole liniji ostao, ali taj isti propali i nema traga. Izgradnja je izgrađena od cigle, veća od razine tla, a počiva na platformi koja se smatra donjim podom zgrade.

Ukrasno je štuko i također ima epigraf sa stihovima Kur'ana. U središtu podzemnoj prostoriji su dva pravokutna grobnice prekrivene tirkizni glazirane opeke pripadaju članovima obitelji Alavian.

udio
Uncategorized