Muzej obrta

Hammām Darb Imāmzādeh (Muzej rukotvorina i tradicionalnih umjetnosti Shahr-e Kord)

Hamam Imamzadeh Darb od Shahr-e Kord koji je izgrađen u suradnji s Atābakān džamije i obnovu dell'Imāmzādeh mauzoleja nalazi se nasuprot drevnog džamije.

Prvobitna građevina tog hamama podignuta je u doba dinastije Atabakān Lorestan i obnovljena u razdoblju Safavids, Afshara i Zanda. Hamam ima veliku vanjsku garderobu, a podnožje osam kamenih stupova je 70 centimetara od razine.

U središtu je osmerokutni bazen i otvoreni lučni hodnik vodi do glavnog prostoru hamam koji ima četiri kamene stupove i strop u sjevernoj i južnoj smjerovima ima konveksni staklo koje bi prodrijeti svjetlost.

Ovaj prostor ima dva pravokutna bazena i khazineh (mala soba s vrućim kadom) u sredini i četiri koraka veća od tla. Na stranama su također dva područja kvadratnog oblika.

Oko ovog hammam postoji otvoreni prostor gdje možete proći. Zgrada, nakon rekonstrukcije, je pretvorena u obrtu muzej tradicionalnih umjetnost i obrt koja prikazuje regiju Chahar Mahal i Bakhtiari objekata kao što su qilim, osjetio, jajim (prugaste tepisi tkani boji niti i tanki), khatam (određeni tip umetanja) i lokota.

 

Također pogledajte

Chahar Mahal i Bakhtiari -04

udio