Mauzolej šeika Safi-ad-din

Mauzolej Sheikh Safi-ad-din Ardabili

Mauzolej šeika Safi-ad-din Ardabili sastoji se od niza građevina različitih epoha i po prvi put je to bila volja Shah Tahmaspa Safavid koji je preuzeo aspekt jedinstvene strukture. Ovaj monumentalni kompleks povezan je sa vladarskom kućom Safavid, u stvari tamo su sahranjeni mnogi kraljevi iz dinastije, uključujući Šaha Ismaila I.

Uncategorized