Soltaniyeh kupola

Kupola Soltanije

arheološko područje Soltaniyeh nalazi se na četrdeset trećem kilometru ceste Zanjan-Khoda Bands. Kupola Soltanija je visoka četrdeset osam i pol metara i pripada vremenu the-khanide i sagrađena je u devet godina, od 704a do 713a lunarnog Egipta, za naredbu Soltana Mohameda Khodabandea Uljaytua da postane njegov mauzolej. Ovo djelo je najveća kupola u Iranu i treća povijesna građevina s kupolama u svijetu, nakon kupole Santa Maria u Fioreu u Italiji i kupole Hagije Sofije u Turskoj. Kupola Soltaniyeh smatra se petim najvažnijim spomenikom u Iranu.

udio
Uncategorized