Karavansera Moin Al Tojar

Caravanserai Moin Al tojar

Karavanserai Moin Altajār izgrađen je u 1306-u (lunarni Hegira) trgovca Busheh-a Hāj Mohammad Taghi Moin Al tajār, u suradnji s Mohammadom Hasanom Khan Sa'dāldolehom u blizini obale Rijeka Karun.
Ova zgrada se nalazi u neposrednoj blizini Bijele mosta u 1374 (Solarna Hijra) pretrpio veliku materijalnu štetu zbog požara.

udio
Uncategorized