Palača Apadana u Suši

Palača Apadana u Suši

Palača Apadana u Susa nalazi se u gradu istog imena (Khuzestān regija) i bila je zimska palača kraljeva Ahemenida i glavna palača Dariusa I koja je sagrađena oko godina 515-521 a. C. na spomenicima i ostacima iz elamitskog doba.

Ostala imena ove građevine od kamena, cedrovine i sirove opeke su Dariova palača i Sušina palača; zidovi su unutra nepečena opeka s fasadnom opekom i kamenim stupovima.

Unutarnji zidovi bili su prekriveni emajliranom opekom i prikazivali su slike besmrtnika (elitne jedinice carske straže velikog perzijskog kralja), krilatog lava i cvijeta plavog zvona.

Ova je palača imala različite dijelove kao što su: dvorana za publiku, harem (dio rezerviran za žene i djecu), ulazna vrata, zgrada u kojoj se mogu dočekati gosti, više od 110 soba i čak 6 dvorišta (3 središnja dvorišta) obložene crvenom opekom. Važni dijelovi ove palače u vrijeme Artaxerxa I (461. pr. Kr.) Pretrpjeli su požar i obnovljeni su tijekom vladavine Artaxerxa II (359. pr. Kr.).

Kao i druge ahemenidske palače, ova zgrada je potpuno uništena u vrijeme neočekivanog napada Aleksandra Velikog. Ono što je od njega ostalo jest: stupovi, kapiteli, krilati lav, ogrlice i narukvice od zlata i tirkiza, keramika i ostakljena posuđa itd. Sačuvani su u stranim muzejima - poput Louvrea u Parizu - iu lokalnim.

Ovaj spomenik u 2015-u uključen je u UNESCO-vu svjetsku baštinu.

udio
Uncategorized