Azerbajdžanski zapadni
WESTERN AZERBAIJAN
Regija zapadnog Azerbajdžana nalazi se na sjeverozapadu Irske. Glavni grad je Orumieh (Urmia), a među ostalim važnim gradovima može se spomenuti i Mahabad i Khoy. Ova regija je jedno od planinskih dijelova zemlje i ima mnogo rijeka koje ulaze u tri bazena: Jezero Urmia, veliki lom Khoy i dolina rijeke Kalvi.      Više informacija
udio
Uncategorized