فت و گوهایی در خصوص فرهنگ ایرانی

Telefonska kartica: سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, با مشارکت سرویس بینافرهنگی کتابخانه های شهر رم, و انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق, در جریان مجموعه برنامه هایی که با عنوان "گفت و گوهایی در خصوص فرهنگ ایرانی و کردی" به ابتکار سرویس بینافرهنگی کتابخانه های شهر رم در حال برگزاری است ؛ از نخستین مجلد کتاب “سیمرع. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی ”, رونمایی نمود.

این کتاب که ده مصاحبه نخست “طرح تاریخ شفاهی ایران شناسان ایتالیایی” رایزنی "استفانو پلو" ؛ "ریکاردو زیپولی" ؛ "دانییِلا منگینی" ؛ "آنا ونزان" ؛ "پیئرفرانکو کالیاری" ؛ "کارلو جووانی چرتی" ؛ "آدریانو والریو روسی" ؛ "کارلو ساکونه" ؛ و "فلیچتا فرارو" را در برمی گیرد ؛ به کوشش دکتر ابولحسن حاتمی ؛ با پیش گفتار اکبر قولی رایزن فرهنگی سابق ایران در ایتالیا ؛ "روفسور "آدریانو روسی" مدیر انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ؛ I 275. Godine, do 2020. Prije 1000 sati prije nego što budete ؛ U roku od 35 dana prije ponoći Povratak na početnu stranicu Bilješke i događaji.

5 که در نخستین مصاحبه آن, محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, در بخشی از سخنان خود بیان داشت „یکی از طرح های اخیر رایزنی فرهنگی, طرح تاریخ شفاهی ایران شناسان; اسلام شناسان ؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا بوده است ؛ که برمبنای تحقیقات رایزنی فرهنگی, مصاحبه های آن در زمان مدیریت رایزن فرهنگی قبلیلی, جناب آا قبنلی جناب آا قبنل جناب آ قبنلی جناب قبنل جناب آ قبنل جناب آ قبنلات ق جناب قبل قانلج قاا قا قان قان قاا قان قان قان قان قان قان قان قان قان قان قان قان قان قان قان قان قا قان قانا قار قار و پیاده گردیده ؛ Za više od 10 minuta od با عنوان (سیمرغ: سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی) به کوشش آقای دکتر ابولحسن حاتمی do 2020 Ako želite da se prijavite za pomoć, kliknite na "."

 دد مصاحبه از این مجموعه ، با پروفسور "آدریانو رُسی (Adriano Rossi) Ovo nije slučajno ه مشارکت در انتشار مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی ”ز و و و ه. آ... در سومین مصاحبه از این مجموعه, دکتر "هلگا دی جوزپه" (Helga Di Giuseppe) از بنگاه انتشارات "علوم و ادبیات" (znanosti Umjetnost i) وابسته به انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق, در بخشی از سخنان خود, به معرفی ساختار ؛ اهداف ؛ و رئوس عناوین مجموعه کتبی پرداخت ؛ که مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی "نیز به آن تعلق دارد ؛ Ako želite da budete sigurni da želite da budete sigurni da ćete moći da se osetite na ovu stranicu. چهارمین مصاحبه این مجموعه, به ارایه گزارشی اجمالی توسط دکتر "پریشیلا ویتولو" (Priscilla Vitolo) از انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق, در خصوص همکاری های این مؤسسه با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا; از جمله مشارکت در نشر مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی "اختصاص داشت ؛ و واپسین مصاحبه از این مجموعه, در قالب گفت و شنودی میان "آنتونلو ساکتی" (Antonello Sachetti) مدیر پایگاه اطلاع رسانی ایتالیایی زبان اخبار فرهنگی _ هنری ایران (Diruz) و دکتر ابولحسن حاتمی; مجری طرح تاریخ شفاهی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ که مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی „به کوشش وی انتشار یافته نیز, به ارایه گزاران از ارون بران سپارون برون سپرون برون سیرون سرو سگرون سرو سگرون سرون سرو حررون سپرون سرو سروح سفرو فررف فررن سپرور گر رف رحار رررگن سرور گر رر ررر ر ررگر و معرفی مصاحبه شوندگان ؛ نکات فنی در انجام مصاحبه ها i پیاده سازی متن ؛ نحوه مشارکت انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه i شرق در انتشار خروجی مکتوب ؛ و پشبرد کار در انجام مصاحبه ها i انتشار مجلدات آتی آن اختصاص داشت ؛ و در بخش پایانی واپسین مصاحبه ، بخش هایی از مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی "توسط" گائودیا شاکا "(Gaudia Sciacca) فعال فرهنگی i قرائت

udio