Pir Shaliar Rite

Obred Pir Shaliar


Jedan od posebnih obreda u Hurāmān području u Kurdistanu i Pir Shaliar rituala, ceremonija koje mještani nazivaju brak Pir Shāliār, običaj nekog tisućljeća koji se održava dva puta godišnje, jednom u 15 u Bahman mjeseca (brak Pir Shaliar), a drugi 15 u mjesecu Ordibehesht (Kumsai).
Obred sklapanja braka Pir Shāliār koji započinje u srijedu i traje tri dana, održava se s običajima kao što su žrtvovati kravu ili ovcu, kuhati juhu i meso, svira DAF, izvode ples derviša, distribuciju hrane ljubiti, moliti i vježbati zekr i ostati cijelu noć.
Kumsai ritual koji se također zove obred podjele svetu kamen, održava se posljednjeg petka prije sredine mjeseca Ordibehesht od ranog jutra na grobu Pir Shāliār Hurāmān i prati ga moljenja Fatiha, zvuk DAF i od tijeka ceremonije talilehkhāni.
Na kraju svakog rituala razbijen je kamen koji se prema popularnom uvjerenju ponovno formira do sljedeće godine. Kuća Pir Shāliār u Urāmān Takht Sarv Abad području u pokrajini, bio je uključen u popis nacionalnih djela Iranu kao i ritual braka Pir Shāliār popis nacionalnih nematerijalne imovine.

udio
Uncategorized