Nacionalni dan Mulla Sadre

Nacionalni dan Mulla Sadre

Iran slavi velikog perzijskog učenjaka i filozofa Mulla Sadra.

22. svibnja Iran slavi svoju veliku filozofiju Mulla Sadra.

Ṣadr ad-Dīn Muḥammad Shīrāzī poznat jednostavno kao Mulla Sadra Shirazi rođen je u Širazu (Iran) 1571. ili 1572. i nekoliko ga izvora (Oliver Leaman, Henry Corbin, Seyyed Hossein Nasr) smatra posljednjom četvoricom najutjecajnijih islamskih filozofa stoljeća .

Njegova se misao razvila za vrijeme vladavine Sha 'Abbasa I. Velikog za kojeg se sjećamo da je bio najreprezentativniji predstavnik Safavida.

Svakako možemo reći da je Mulla Sadra razvio i usavršio misao iluminativne škole Sohravardija i definitivno dao novi doprinos filozofskom procesu islama, uspjevši sažimati i razviti ideje svih glavnih eksponenta islamske misli (uključujući Ibn Arabija). ) uspjevši u isto vrijeme u stvaranju nove filozofije koja stavlja na veću važnost Biće, a time i Postojanje i stvarnost svijeta, a ne suštine i stvari i u tom smislu s Mulla Sadrom svjedočimo prijelaz s doktrine o esencijama (esencijalizam) u doktrinu bitka (realizam/egzistencijalizam heideggerovskog tipa ali čisto islamski).

 

Mollā Sadrā (1572-1640)

 

udio