Ustav Islamske Republike Iran

Odobreno 1980. - Revidirano 1989. godine

OSMI DIO - Vodič ili Vijeće Vodiča

Članak 107

Nakon Velikog ajatolaha imama Homeinija, izvora imitacije na polju islamske pravne prakse (Marja Taqlid), vrhovna vođa islamske svjetske revolucije i osnivač Islamske Republike Iran, koju je velika većina stanovništva izabrala za Marju i vrhovnog vođu, izbor Vrhovnog vođe povjeren je Vijeću stručnjaka, čije članove bira narod. Vijeće stručnjaka pokrenut će odgovarajuće istrage i konzultacije kako bi provjerilo kompetentnost svih islamskih pravnika32 koji imaju uvjete utvrđene čl. 5. i 109. ovog Ustava. Ako prepozna jednog od kandidata nadređenog ostalima u nekom od područja islamske pravne prakse ili politike, ili nadređenog s gledišta popularnosti ili bilo koje druge sposobnosti spomenute u čl. 109, odredit će njegovo imenovanje vodičem. Alternativno, on će odabrati jednog od kandidata i odrediti njegovo imenovanje za Vodiča. Vrhovni vodič kojeg je odabralo Vijeće stručnjaka33 preuzima odgovornost Wilayat-il-Amra i sve odgovornosti povezane s tom ulogom.Vrhovni vodič je jednak svima pred zakonom.

Članak 108

Zakon o osnivanju broj i kvalifikacije članova Vijeća stručnjaka, modalitete njihova izbora, a sjednica njihovih Uredbama Vijeća, ograničavajući se na prvom razdoblju djelovanja, bit će izrađen i odobren od strane većine islamskih pravnika članovi prve Vijeće skrbnika i ratificirano Vodičem. Za razdoblja aktivnosti nakon prve izmjene ili revizije ovog zakona bit će odgovornost Vijeća stručnjaka 34.

Članak 109

Zahtjevi i kvalifikacije Vrhovnog vodiča su sljedeći: a) znanstvena kompetencija za izdavanje rečenica vjerskog zakona (fetve) u bilo kojem pitanju islamske jurisprudencije; b) budite pravedni i bogobojazni da vodite Islamsku zajednicu; c) politička i društvena pronicljivost, hrabrost i odgovarajuće administrativne vještine.U slučaju prisustva većeg broja kandidata s potrebnim rekvizitima, prioritet ima kandidat s najvećom političkom i pravnom pronicljivošću. 

Članak 110

Prerogative i dužnosti vrhovnog poglavara su sljedeće: 35) utvrđivanje općih politika Islamske Republike Iran nakon savjetovanja sa Vijećem za utvrđivanje viših interesa države; 1) nadzirati pravilno provođenje općih državnih politika; 2) sazvati referendum; 3) vrhovni zapovjednik oružanih snaga; 4) proglašenje stanja rata i mira i mobilizacija oružanih snaga; 5) imenovanje, razrješenje i prihvaćanje ostavke sljedećih ureda: a) islamski pravnici koji su članovi Vijeća gvardijana b) vrhovna sudska vlast c) predsjednik Radio-televizije Islamske Republike Iran d) načelnik stožera obrane e) Generalni zapovjednik Garde islamske revolucije f) Generalni zapovjednik oružanih snaga i zbora za provođenje zakona
            7) rješavanje relevantnih i kontroverznih pitanja i koordinacija između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti; 8) rješavanje relevantnih i kontroverznih državnih pitanja putem Vijeća za prepoznavanje višeg interesa države u slučaju da ih nije moguće riješiti već ponuđenim rješenjima; 9) potpis dekreta kojim je formaliziran uspješan izbor naroda za predsjednika Republike. Uvjete podobnosti kandidata za predsjednika Republike, u skladu s Ustavom, potvrdit će Vijeće skrbnika prije samih izbora; za prvi mandat predsjedništva potvrdio ih je vrhovni vođa; 10) razrješenje predsjednika Republike, uzimajući u obzir nacionalne interese, nakon što ga je Vrhovni sud vlastitom kaznom proglasio krivim za povredu ustavnih dužnosti ili nakon što je Islamska skupština izglasala izjavu o njegovoj političkoj nesposobnosti sukladno na čl. 89; 11) odobravanje pomilovanja ili ukidanje kazni, prema islamskim kriterijima, na prijedlog predsjednika pravosudnog tijela.Vrhovni vodič može neke svoje ovlasti i funkcije prenijeti na druge ljude.

Članak 111

U slučaju da se pokaže da Vrhovni vodič nije u stanju ispuniti svoje ustavne dužnosti ili više ne ispunjava jedan od zahtjeva utvrđenih u čl. 5 i 109, ili će se ispostaviti da mu je od početka nedostajalo nekih potrebnih zahtjeva, bit će razriješen dužnosti. Zadatak provjere i proglašenja takve nesposobnosti odgovornost je članova Vijeća stručnjaka spomenutih u čl. 108. U slučaju smrti, otkaza ili ostavke Vodiča, stručnjaci su dužni imenovati i predstaviti novog Vrhovnog vodiča što je prije moguće. Do imenovanja, Vijeće sastavljeno od predsjednika Republike, predsjednika pravosudnog tijela i jednog od pravnika Vijeća skrbnika koje je izabralo Vijeće za utvrđivanje viših interesa države, privremeno preuzima sve dužnosti Vrhovnog vodiča. , a u slučaju da jedan od njih dokaže da nije u stanju ispuniti svoju dužnost, zamijenit će ga druga osoba koju je izabralo Vijeće za utvrđivanje višeg interesa države, uz suglasnost većine islamskih pravnika koji su članovi Vijeća skrbnika. Privremeno vijeće, u vezi s dužnostima dodijeljenim stavcima 1., 3., 5. i 10. i točkama "d", "e" i "f" stavka 6. čl. 110, djeluje samo nakon pristanka tri četvrtine članova Vijeća za utvrđivanje višeg interesa države. U slučaju privremene nesposobnosti Vrhovnog vodiča da izvršava svoje dužnosti zbog bolesti ili drugog, ovdje spomenuto privremeno vijeće članak će preuzeti odgovornosti i dužnosti Vodiča.

Članak 112

Vijeće za utvrđivanje viših interesa države saziva se po nalogu Vrhovnog vodiča u slučaju da Vijeće skrbnika utvrdi nelegitimnost odobrenja Islamske skupštine jer nisu u skladu s islamskim zakonom ili Ustavom, dok 'Islamska skupština u skladu s interesima države odbacuje mišljenje Vijeća skrbnika. Također se saziva radi savjetovanja s poslovima koje mu je predstavio Vrhovni vodič i ispunjavanja svih dužnosti koje su mu dodijeljene ovim zakonom. Sve članove Vijeća za utvrđivanje vrhovnog državnog interesa, stalne ili na neki drugi način, bira Vrhovni vodič Propise koji se odnose na Vijeće za utvrđivanje višeg interesa države odredit će Vijeće samo, a odobriti Vrhovni vodič. 


udio
Uncategorized