Ustav Islamske Republike Iran

Odobreno 1980. - Revidirano 1989. godine

DVANAESTI DIO - Radio-televizija

Članak 175

Sloboda govora i misli mora biti zajamčena na Radio-televiziji Islamske Republike Iran, u skladu s islamskim načelima i interesima zemlje. Za imenovanje i razrješenje predsjednika Radio-televizije Islamske Republike Iran odgovoran je vrhovni vođa. Vijeće sastavljeno od predstavnika predsjednika Republike, predsjednika pravosudnog tijela i Islamske skupštine45 nadzirat će rad Radio-televizije.Zakonom se utvrđuju načini upravljanja i nadzora nad ovom djelatnošću.


udio
Uncategorized