نوروز 1401

پیام نوروزی رایزن فرهنگی ایران درایتالیا

نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی ؛

هم میهنان گرامی ؛

فرارسیدن نوروز 1401 خورشیدی ؛ آغاز بهار, این خجسته نوزاییِ آفرینش, و رخ نماییِ زیباییِ دادارِ هستی را, با سپاس و ثنای پروردگار, Nastaviti čitanje

Nastaviti čitanje ...