حسین بختیاری

حسین بختیاری (باستان شناس)

Hosein Bakhtiariحسين بختياري در سال 1945. god. در شهميرزاد استان سمنان متولد شد. وی تحصيلات مقدماتی را در شهرهاي بهشهر i گنبد کاووس گذراند i در ادامه, از دانشگاه را در رهاي بهشهر و او پس از سه ماه كارآموزي در هفت تپه, در اداره باستان شناسي موزه ايران باستان مشغول به كار شد و در این دوره, شش ماه از سال را به حفاري در نقاط مختلف و شش ماه ديگر را به مطالعه و تحقيق اختصاص داد. Objavljeno u: 1979. در رشته زبان ها و تمدن هاي شرقي (خاورشناسي) از دانشگاه ناپل دكترا و در ادامه, در رشته باستان شناسي فوق دكترا گرفت و دوره تخصصی زبان و ادبیات فارسی را نیز در این دانشگاه پشت سرگذاشت. وی در کاوش های باستان شناسی جزيره هرمز ؛ - از جمله ابتکارات i ، تأسیس نخستین موزه موقت در حين کاوش های جزيره هرمز ؛ قلعه پرتغالي ها و سيراف ؛ یا طرح حفاري دريايي در منطقه سيراف ؛ و ابداع تاريخ زرتشتي بود. پروفسور بختیاری که به زبان های انگليسي ؛ ايتاليایي ؛ عربي و فرانسه تسلط دارد, در دانشگاه های ناپل و رم به تدريس زبان وادبيات فارسي و اديان شرقي اشتغال داشته و تا کنون دو كتاب و چهل مقاله به زبان هاي فارسی; انگليسي i ايتاليایي در مجلات فرهنگي ايران ؛ ايتاليا ؛ انگلستان ؛ آلمان i آمريكا به چاپ رسانده است

udio
Uncategorized