ابوالحسن حاتمی

ابوالحسن حاتمی (معمار - مترجم - فعال فرهنگی)

Abolhasan Hatamiدکتر ابوالحسن حاتمی (1327) در سال 1969 م. رهسپار ایتالیا گردید. وی در رشته معماری تحصیل نمود و از مؤسسین انجمن معماران و مهندسین ایرانی در ایتالیا بود (2011 م).. این انجمن یکی از شاخص ترین همایش ها در خصوص معماری معاصر ایران را در محل خانه معماری شهر رم, برنامه ریزی و اجراء نموده است.

حاتمی در کنار فعالیت تخصصی خود ،ه ترجمه آثار ایتالیایی به زبان فارسی نیز اشتغال داشته است برگردان فارسی دو مجموعه داستانی کودکان از نویسنده ایتالیایی جانی روداری Gianni Rodari ؛ یک کتاب از نویسنده ایرانی بیژن زرمندیلی با نام "تابستان بیرحم" و مجموعه داستان های کوتاه آنا ماریا اورتزه Anna Maria Ortese با نام "دریا ناپل را نمیبوسد" در کارنامه ترجمه های وی قرار دارد.

اخص ترین فعالیت حاتمی ، مساعی او در مقام یک فعال فرهنگی است. حاتمی که از مؤسسین انجمن فرهنگی ایرانی ایتالیایی “الفبا” در شهر رم بوده است (2008 م.) ؛ و به عنوان دبیر با این انجمن همکاری می نماید ؛ از رهگذر برنامه ریزی و اجراء یا مشارکت در پرپایی همایش های پرشمار در معرفی فرهنگ i تمدن ایرانی بهاای برگزاری یادمان آیین های ملی ایرانی پخش ف ف ج به همراه برگزاری دوره های آموزشی زبان i ادبیات فارسی i… نقش به سزایی در معرفی فرهنگ وام نموزشی زبن

وی به عنوان یک فعال فرهنگی, نقش شاخصی در راهبری اعتراضات و مطالبات جمعی ایرانیان مقیم ایتالیا نیز داشته است که تهیه و انتشار طومار اعتراضی به نصب مجسمه نظامی شاعر پارسی گو در ویلا بورگه زه Vila Borgese شهر رم, به عنوان شاعر آذربایجانی و بدون اشاره وارسی گو بودن وی نمونه ای از این فعالیت ها می باشد.

انجمن الفبا اخیرا بر طرح معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا تمرکز نموده است که مشارکت با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به 450 دانش آموز ایتالیایی در حاشیه نمایشگاه تجاری اختصاصی ج.ا. ایران در محل دائمی نمایشگاه های شهر رم ؛ و برپایی جلسات شاهنامه خوانی توسط نقالان کودک و نوجوان "سفیران صلح و دوستی" در مدارس رم با مشارکت "بنیاد کودک" و رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, نمونه هایی از فعالیت های اخیر این انجمن می باشد.

udio
Uncategorized