افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

Utorak, 18. novembar 30. (8. novembar 2019.) Između ostalog, "Između ostalog i iz Rusije" 

این نمایشگاه که به مناسبت انتخاب شهر Matera به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م. در این شهر برگزار می گردد ؛ Objavljeno u 2016. در شهر Pescara ؛ I u متعاقباً u decembru 2018. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده ؛ Možete ih pregledavati i pretraživati ​​putem interneta, registracije, registracije i pretraživanja.

مشارکت در برگزاری این نمایشگاه ، بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت اتالیا باتاا است ؛ که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا" ؛ و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس i Matera ؛ نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر ؛ Ako želite da budete sigurni da je to moguće.

برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

از مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

udio