روز ملی بزرگداشت سعدی رازی

برگزاری وبینار شبی با سعدی شیرازی

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, در جریان مجموعه برنامه های 160 سال روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا, از ساعت 19 چهارشنبه 1 ادیبهشت ماه 1400 وبیناری را به مناسبت روز ملی گرامیداشت سعدی شیرازی (اول اردیبهشت ماه) با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ I Daniela Meneghini i Domenico Ingenito اساتید زبان i ادبیات فارسی دانشگاه های Cà Foscari i UCLA برگزار می نماید. برای اتصال به صفحه نمایش Ovdje کلیک نمایید 

Saadi (1184-1291)

 

udio