نگاه که شرق ، غرب را ملاقات می کند

حضور یک نماینده از ایران در گردهمایی تولیدات مشترک سینمایی Trst ایتالیا

طرح مستند "جاهای خالی پُر شود" ؛ به کارگردانی عطیه زارع ؛ از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی, نماینده سینمای ایران در یادهمین دورو سینمای مستند و تجربی, نماینده سینمای ایران در یازدهمین دوورگ گرمیی ز ز که با عنوان "آنگاه که شرق, غرب را ملاقات می کند" (Kad Istok susreće Zapad) بیست و پنجم لغایت بیس و هشتم ژانویه 9 رب را ملاقات می کند „(Kad Istok susreće Zapad) بیست و پنجم لغایت بیس و هشتم ژانویه 6 رب را ملاقات ایتالیا برگزار می گردد. دبیرخانه این گردهمایی ، از میان ۳۸۷ طرح ارسالی از ۵۶ کشور جهان ، 11 طرح سینمایی ؛ I 10 dana u 14 sati, XNUMX dana u طرر برگزیده ؛ ه بیش از ۵۰۰ سینماگر از سراسر جهان به صورت برخط از میان آن ها, برگزیدگان نهایی دریافت جوایز بهتین جوتی کارگردان زن ؛ اقتصادی ترین هزینه های پخش ؛ بهترین شیوه های بازاریابی ؛ I… را انتخاب خواهند نمود

udio