برگزاری وبینار باستان شناسی

معرفی کاوش های باستان شناسی دانشگاه سالنتو در محوطه شهر سوخت

روز چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399 وبیناری با موضوع ارایه گزارش کاوش ها و تحقیقات گروه باستان شناسی دنشگنشگان (سرونشگان (تورونشگان) "رونشگان (ال تونان (" حرونشگان) "تورون (الان (الان تون (الان)" و رونمایی از دد مجلد "مجموعه مقالات شهر سوخته" توسط این دانشگاه ؛ با مشارکت پژوهشکده باستان شناسی ایران ؛ و… برگزار گردید. این وبینار با سخنان کوتاه "فابیو پولیچه" (Fabio Thumb) مدیر دانشگاه "سالنتو" ؛ حمید بیات i محمد تقی امینی سفیر i رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ "جوزپه پرونه" (Giuseppe Perrone) سفیر ایتالیا در تهران ؛ "جانلوکا تالیامونته" (Gianluca Tagliamonte) مدیر مدرسه تخصصی میراث باستان شناسی (D. Adamesteanu) دانشگاه "سالنتو" ؛ "" Raffaele Casciano "" (Raffaele Casciano) Izvještaj o prevozu "Sjeverna Amerika" آغاز شد ؛ ? ریشه های تاریخی مشترک دو فرهنگ i تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا ؛ معرفی طرح کاوش ها و تحقیقات مشترک گروه باستان شناسی دانشگاه "سالنتو" با همتایان ایران تر رودوگ ران از همکاران ایرانی i ایتالیایی این طرح تقدیر ؛ I نسبت به استمرار این همکاری ها ابراز امیدواری نمودند. در ادامه, در دومین بخش این وبینار, پروفسور "انریکو آسکالونه" (Enricho Ascalone) مدیر طرح بین المللی باستان شناسی در "شهر سوخته" طی سخنانی, از دومین مجلد "مجموعه مقالات شهر سوخته" که به کوشش ایشان و دکتر سید منصور سید سجادی مدیر طرح باستان شناسی "شهر سوخته" i "دهانه غلامان" تهیه گردیده ؛ همراه ارایه گزارشی اجمالی از همکاری های هیأت باستان شناسی دانشگاه "سالنتو" و همتایال از همکاری ای هیأت باستان شناسی دانشگاه "سالنتو" و همتایال از مکاروات ارون کانوش " دکتر نوکنده رییس موزه ملی ایران ؛ دکتر شیرازی مدیر پژوهشکده باستان شناسی ایران ؛ "روفسور "بیشونه" (Biscione) عضو شورای ملی تحقیقات ؛ "روفسور "مادِلّا" (Madella) از گروه انسانی دانشگاه (Pompeo Fabra) ؛ "روفسور "مارکِتّی" (Marchetti) استاد هنر i باستان شناسی خاور نزدیک دانشگاه بولولنیا ؛ "روفسور "موراندی بوناکوسّی" (Morandi Bonacossi) استاد هنر و باستان شناسی خاور نزدیک دانشگاه (Udine) ؛ وروفسور "پِیرونال" (Peyronal) استاد هنر i باستان شناسی خاور نزدیک دانشگاه دولتی میلان ، سخنران بخش دان و دکتر مرادی از پژوهشکده باستان شناسی ایران ؛ دکتر مولوی از دانشکده علوم زشکی دانشگاه تهران ؛ "چیرائودو" (Ceraudo) مدیر آزمایشگاه زمین شناسی باستانی دانشگاه "سالنتو" ؛ "فابری" (Bravari) مدیر آزمایشگاه انسان شناسی فیزیکی ؛ "فیورِنتینو" (florentinski) مدیر آزمایشگاه باستان شناسی و دیرینه شناسی ؛ و "مینیتی" (Minnites) مدیر آزمایشگاه زیست - باستان شناسی هم ، سخنرانان بخش چهارم این وبینار بودند ؛ ه هر یک در حوزه تخصصی خود, گوشه ای از ابعاد مختلف کاوش ها و تحقیقات مشترک هیأت باستان شناوار اوراتیای طرح چند محوری همکاری باستان شناسی ایران و ایتالیا در محوطهی "شهر سوخته" در استان سیستان و بلوچستان, بر مبنای تفاهم نامه سه جانبه میان دانشکده باستان شناسی دانشگاه "سالنتو" با پژوهشکده میراث فرهنگی; و موزه ایران باستان در جریان است ؛ و تحقیقات باستان شناسی در خصوص “شهر سوخته” با تمرکز بر تبارشناسی گونه های گیاهی را در دستور راد

udio