تازه های نشر

اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، برگردان ایتالیایی کتاب "کارنامه اسلام" ؛ اثر عبدالحسین زرین کوب را ، در قالب طرح حمایت از ترجمه آثار فارسی به سایر زبان ها (تاسپ) به چنارپ. این کتاب توسط خانم (Giorgia Durigon) به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و با عنوان ایتالیایی (djela islama) ؛ در قالب 169 primjeraka I 1000 ljudi u mjesecu توسط انتشارات "ایل چرکیو" (Krug) ؛ ماه فوریه سال 2021 م. (بهمن ماه 1399) به چاپ رسید ؛ I 32 sata u mjesecu, XNUMX sata prije ponedjeljak, XNUMX:XNUMX sati Povratak na početnu stranicu ایتالیایی زبان گردید.

مؤلف این کتاب ؛ عبدالحسین زرین‌کوب (1999.-1923.) ؛ ادیب ؛ تاریخ نگار ؛ منتقد ادبی ؛ و مترجم برجسته ایرانی ؛ چهار دهه در دانشگاه تهران ، دروس ادبیات فارسی i تاریخ اسلام i ایران تدریس ؛ و کتب و مقالات پرشماری در حوزه های نقد ادبی ؛ Izvještaji o stvarima i događaji… Pročitajte više o tome. ار او در خصوص تاریخ‌نگاری ایران i اسلام از منابع ارزشمند زبان فارسی در این حوزه است ؛ ه به واسطه بیان ادبی و حماسی در تاریخ نگاری ، نظر مخاطب غیر دانشگاهی را نیز به خود جلب می نماید.

مؤلف در این کتاب ، از رهگذر ترسیم جایگاه دانش در فرهنگ i تمدن اسلامی ؛ و ارایه تاریخچه ای اجمالی از روان شناسی i جامعه شناسی ؛ نهاد ها ؛ جنبش ها ؛ و شاخه های پیشرو دانش در این فرهنگ i تمدن ؛ کارنامه ای مختصر از فرهنگ i تمدن اسلامی ؛ Ako želite da se vratite natrag ili natrag na stranicu da biste je vidjeli.

انتشارات "ایل چرکیو" (The Circle) ناشر این کتاب ؛ یک بنگاه نشر معتبر ایتالیایی در حوزه انتشار کتب فلسفی i دینی است ؛ ه پیش از این ، در انتشار کتب "ولایت فقیه" ؛ "امام خمینی (ره) عارف ناشناخته قرن بیستم" ؛ "حکمت نامه عیسی بن مریم (ع)" ؛ "لباس عید گنجشک" ؛ "انسان و سرنوشت" ؛ و در نهایت "بامداد اسلام" از همین مؤلف ؛ با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا همکاری داشته.

udio