از مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) و جدید (محمد خوشرو)

از ساعت 17. septembar 13. 1398. 30. 10. novembar XNUMX. april XNUMX. و XNUMX عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای „آنتونیو جانوتزی” از اهالی شهر „ماترا”, در Ipogeo di Piazza San Francesco شهر از قای "رارارال ر" ارال pijaca یشششششیارال رارال Piazza رال یرارال شهرارال pijaca رالارال شهرالارال Piazza رالارحال رارالتار رالتالارحارارار. در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ شهردار ؛ و مشاور شهرداری "ماترا" ؛ و مشاور وزیر میراث i فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا انجام یافت ؛ اکبر قولی ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، طی مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا" ؛ با اشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور ؛ و ارایه گزارش مختصری از روند شکل گیری i اجرای این طرح ؛ عکاسان ؛ و ارزش معنوی ؛ معماری ؛ و هنری محتوای عکس‌های نمایشگاه را تشریح ؛ و ضمن سپاس از میزبان ؛ نسبت به استمرار همکاری‌هایی که نمایشگاه حاضر آغازگر آن است ؛ ابراز امیدواری نمود. این نمایشگاه که تا روز 27. maj 1398 برپا خواهد بود ؛ بخشی از مجموعه برنامه‌هایی است ؛ ه رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر “ماترا” به عنوان پایتخت فرهنگی اروپ در 2019 س Ako je riječ “از مشهد تا ماترا”, ، در این شهر برگزار می نماید