آیین گشایش سال تحصیلی دانشگاه

ح --ور رایزن فرهنگی ایران در آیین گشایش لا تحصیلی 2021 - 2020

- $ خانم پروفسور (Antonella Polimeni) رییس دانشگاه "ساپینزا" شهر رم در آیین گشایش هفتصد و هجدهمین سال تحصیلی این دانشگاه, طی سخنانی, با اشاره به نابرابری های اجتماعی در جریان; و تأکید بر فایق آمدن بر این نابرابری با فراهم سازی امکان تحرک اجتماعی ؛ تاریخچه فعالیت ها ؛ Ako se odlučite za promjenu, možete se prijaviti na stranicu da biste je pregledali. (Antonio Lodise) نماینده دانشجویان ؛ "Leonardo Casini" ("Leonardo Casini") "Sjeverna Amerika", "Sjeverna Koreja" - این مراسم به شکل حضوری - مجازی برگزار گردید ؛ و علاوه بر مدعوین مجازی ؛ Agigiran دانشگاه تحقیقات رم (Sveučilište u Rimu) که با نام های (Rim7) ؛ و (Mudrost) نیز شناخته می شود ؛ در تاریخ 1399 2021ر 2020 م. Dopustite "B بونیفاس هشتم" ، به عنوان یک دانشگاه تحقیقات کلیسایی تأسیس گردید. این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه رم ، and بزرگ ترین دانشگاه اروپا است ؛ و بسیاری از سیاست مدارن برجسته ایتالیایی و غیر ایتالیایی i برندگان جایزه "نوبل" از این واهی ااشش فارغ التحصیل گردیده اند.

udio